Onze missie

 ”Het faciliteren van podiumkunsten en soortgelijke kunstzinnige uitingen met als doel het ontwikkelen van talenten bij uitvoerenden en het enthousiasmeren van het publiek.”

Onze doelstelling

ANBI-Stichting Opoe’s House of Music is een ideële stichting die ten doel heeft talent in contact te brengen met ervaren muzikanten en te stimuleren zich verder te ontwikkelen. De stichting doet dit door een concept van good Music, good food en good location aan te bieden, waarbij een deel van de opbrengst gereserveerd wordt voor het stimuleren van talent.

Financieel beheer

De Stichting committeert zich om de komende jaren elk jaar minimaal één evenement in Hattem te organiseren. Per evenement zullen we samen met inwoners, ondernemers en bedrijven in Hattem en de daarvoor bestemde fondsen, de evenementen financieren. Om iedereen die net zo enthousiast is als wij de mogelijkheid te geven ons te steunen, hebben we de 'vrienden van Opoe' bedacht; met de vraag of men ons structureel met 25 euro per jaar willen voorzien van een basis waarop we kunnen bouwen … samen. Het vermogen zal beheerd worden door de stichting en bij ieder evenement weer ingezet worden om het nieuwe evenement te kunnen financieren, waarbij elke keer een deel van de opbrengst zal worden gereserveerd voor het stimuleren van talent.

Beloningsbeleid

Er worden geen  beloningen worden verstrekt aan het statutaire bestuur en vrijwilligers. De stichting heeft niemand op de loonlijst en bestaat enkel en alleen uit vrijwilligers. Ook aan hen worden geen vrijwilligersvergoedingen uitgekeerd.

De oorsprong

De stichting, opgericht in 2015, is een idee van Jan-Erik Barendsen. De stichting vindt zijn oorsprong in de wereldreizen die Jan-Erik met zijn moeder, opoe Barendsen, maakte om de muziek op te zoeken waar ze beide van hielden; rauw, oorspronkelijk en authentiek. Toen opoe fysiek en mentaal niet langer in staat was om te reizen, is het idee ontstaan om de muziek naar opoe te halen. In 2020 is Opoe overleden, maar het festival leeft voort.

U bent in beeld

Tijdens onze festivals worden foto's gemaakt voor publicitaire doeleinden. Door onze festivals te bezoeken gaat u akkoord met publicatie van deze foto's op onze website, flyers, posters en dergelijke en ter illustratie van krantenartikelen.

Vacatures

Wil je vrijwilliger worden? Stuur ons dan een mailtje!

Contact

Stichting Opoe's House of Music

Astraweg 2a

8051 CJ Hattem

Telefoon: 06 226 777 27

E-mail: info@opoeshouseofmusic.nl

Website: www.opoeshouseofmusic.nl

Regiobank: NL73 RBRB 0706 6275 20

KvK: 63221810

ANBI: RSIN 8551.43.587

 

Het bestuur:

  • Jan-Erik Barendsen (voorzitter)
  • Jeroen Schreur (penningmeester)
  • Vacature (secretaris)

 

Jaarverslag Opoe 2022
Jaarverslag Opoe 2021
Jaarverslag Opoe 2020
Jaarverslag Opoe 2019
Jaarverslag Opoe 2018
Jaarverslag Opoe 2017
Jaarverslag Opoe 2016
Jaarverslag Opoe 2015